Cookies och personuppgiftspolicy

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur cookies används på Storstaden Bostads webbplats.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På storstadenbostad.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics).

Syftet med våra cookies är att förbättra vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar användarvänligheten för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende användningen av vår webbplats och för att spara funktionella inställningar.

Kan du styra användningen av cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra funktioner kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se/cookies

Google Analytics Cookies

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics sätter cookies för att vi ska kunna utvärdera och skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Detta är ett verktyg som används på de flesta webbplatser och all data är anonymiserad vilket innebär att cookies inte innehåller någon personligt identifierbar information. Dessa cookies hjälper oss att förstå vår besökares beteende och låter oss göra förbättringar för användarupplevelsen. Bra för dig och bra för oss.

Cookien _ga samlar in anonyma data för analys av trafiken på webbplatsen och lagras i 2 år. Cookien _gid lagrar ett anonymt unikt värde för besökta webbplatser och lagras i 24 timmar. Cookien _gat styr antal förfrågningar för annonsering och lagras i 10 minuter.

Läs mer i Googles sekretesspolicy

YouTube Cookies

På Storstaden Bostads webbplats visas filmer från YouTube. Filmerna visas med YouTube:s filmspelare och när filmerna spelas upp används cookies av youtube.com. Cookien Visitor_INFO1_LIVE sparas i åtta månader, cookien use-hitbox och cookien PREF försvinner när webbläsaren stängs.

Läs mer i Googles sekretesspolicy

Personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Personuppgiftsansvarig Med anledning av din felanmälan eller intresseanmälan till Hemmavid Sverige AB, orgnr 559252-9993 nedan kallad Hemmavid, kommer Hemmavid att behandla personuppgifter om dig. Hemmavid är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Informationen som Hemmavid i egenskap av personuppgiftsansvarig är skyldig att tillhandahålla, syftar till att informera dig om hur och varför personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Hemmavid på kontakt@hemmavid.com för mer information om detta. Uppgifter du anger i felanmälan eller intresseanmälan (såsom namn, adress, telefon och e-mail) behandlas för att vi ska kunna vara dig behjälplig. Vi kommer att spara dina personuppgifter under tiden som du har ett hyres- eller ägarförhållande till en bostad som förvaltas av Hemmavid vilket även innebär att Hemmavid även behandlar uppgifter om dig för någon annans räkning. Då är vi personuppgiftsbiträde åt den fysiska eller juridiska personen som i sin tur är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Så är fallet om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt och föreningen eller fastighetsägaren köper förvaltningstjänster av oss. Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du alltid rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen. När du erbjuds en bostad hos oss När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet. Under hyresförhållandet När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla. När hyresförhållandet är slut Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år. Dina rättigheter Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Denna webbplatsen använder cookies